Velkommen WP
Velkommen
Velkommen
Dokument maler
HMS
Kjeder
Ledige stillinger
Linker
Lover & regler
Lønnssatser
Nyheter
Plakattegnekurs
Programvare
Skjemaer
Sykemeldinger
Søk på internett
e-mail me


 

FOR OPPDATERTE SIDER GÅ TIL www.butikksjef.com

Her er minstelønnssatsene gjeldene for Landsoverenskomsten HSH/HK
samt funksjonærovverenskomstene HSH/Parat og HSH/Negotia

Disse lønnstrinnene gjelder for medarbeidere som er organisert i Handel og Kontor
og hvor arbeidsgiver er medlem i HSH.

19. januar 2010

 Trinn Pr. time  Pr. måned 
 Ungdom under 18 år kr   99,50  kr 16.169,- 
 Lønnstrinn 1 (18 år) kr 124,49 kr 20.229,-
 Lønnstrinn 2 kr 125,34 kr 20.367,-
 Lønnstrinn 3 (25 år) kr 127,42 kr 20.705,-
 Lønnstrinn 4 kr 131,- kr 21.288,-
 Lønnstrinn 5 kr 133,38 kr 21.675,-
 Lønnstrinn 6 kr 149,67  kr 24.322,- 

Fagbrevtillegget er kr 8,- pr time.

UB-tillegg
Man-fre fra kl 18 +21,-
Lørdag fra kl 13 +42,-
Lørdag fra kl 16 +84,-

 
6. mai 2008

 Trinn Pr. time  Pr. måned 
 Ungdom under 18 år kr   95,49  kr 15.518,- 
 Lønnstrinn 1 (18 år) kr 119,48 kr 19.416,-
 Lønnstrinn 2 kr 120,33 kr 19.554,-
 Lønnstrinn 3 (25 år) kr 122,41 kr 19.892,-
 Lønnstrinn 4 kr 126,00 kr 20.475,-
 Lønnstrinn 5 kr 128,38 kr 20.862,-
 Lønnstrinn 6 kr 144,67  kr 23.509,- 

Fagbrevtillegget er kr 8,- pr time.

UB-tillegg
Man-fre fra kl 18 +21,-
Lørdag fra kl 13 +42,-
Lørdag fra kl 16 +84,-

 

Litt om lønnsregulering:
En medarbeider som jobber under 15 t/uke må jobbe 2 år før de skal reguleres et trinn.
De som jobber over 15 t/uke reguleres et trinn pr år. Hvis arbeidstaker er 18 år skal han/hun ha trinn 1
uansett om de ikke har erfaring, samme gjelder hvis de er over 25 år, da skal de ha
lønnstrinn 3 uansett om de ikke har tidligere erfaring. Hvis en arbeidstaker har bestått en eksamen fra videregående
som gir studiekompetanse, skal også han/hun ha minimum lønnstrinn 3.

TIPS! Begynn med å sett opp arbeidserfaringen til medarbeideren, hvor lenge har han/hun jobbet på hver arbeidsplass
og hvor mange timer har han/hun jobbet pr uke. Hvis dette ikke står i sluttattesten må denne informasjonen innhentes.
1 år med over 15 timer pr uke = trinn 1, 2 år med under 15 timer pr uke = trinn 1.
4 år med arbeid under 15 t/uke + 2 år med arbeid over 15 t/uke= trinn 4. 

 
Annonse

 
15. mai 2007

 Trinn  PR. time  Pr. Måned
 Ungdom under 18 år

 kr  88,49

 kr 14.380,-
 Lønnstrinn 1  kr 112,48  kr 18.278,-
 Lønnstrinn 2  kr 113,33  kr 18.416,-

 Lønnstrinn 3 (25 år)

 kr 115,41  kr 18.754,-
 Lønnstrinn 4  kr 117,-  kr 19.012,-
 Lønnstrinn 5  kr 119,38  kr 19.399,-
 Lønnstrinn 6  kr 138,67  kr 22.534,-

Fagbrevtillegget er kr 7,- pr time.

UB-tillegg
Man-Fre fra kl 18 + kr  21,-
Lørdag fra kl 13 + kr  42,-
Lørdag fra kl 16 + kr 84,-

Kilde www.hsh-org.no

 
Annonse