Her er minstelønnssatsene gjeldene for Landsoverenskomsten Virke/HK. Disse lønnstrinnene gjelder for medarbeidere som er organisert i Handel og Kontor og hvor arbeidsgiver er medlem i Virke.
2017
Trinn Pr. time Pr. måned
Ungdom 16-18 år Kr 118,65 Kr 19.281,-
Lønnstrinn 1 (18 år) Kr 156,78 Kr 25.477,-
Lønnstrinn 2 Kr 157,63 Kr 25.615,-
Lønnstrinn 3 (25 år) Kr 159,71 Kr 25.953,-
Lønnstrinn 4 Kr 163,30 Kr 26.536,-
Lønnstrinn 5 Kr 169,05 Kr 27.470,-
Lønnstrinn 6 Kr 193,02 Kr 31.365,-

Fagbrevtillegget er kr 9,50 pr time.

UB-tillegg (gjelder også deltidsansatte som jobber mer enn 12 timer pr uke)

Man-fre fra kl 18 +22,-
Man.fre fra kl 21 +45,-
Lørdag fra kl 13 +45,-
Lørdag fra kl 16 +90,-
Søndag hele døgnet +96,-

Litt om lønnsregulering: En medarbeider som jobber under 15 t/uke må jobbe 2 år før de skal reguleres et trinn. De som jobber over 15 t/uke reguleres et trinn pr år. Hvis arbeidstaker er 18 år skal han/hun ha trinn 1 uansett om de ikke har erfaring, samme gjelder hvis de er over 25 år, da skal de ha lønnstrinn 3 uansett om de ikke har tidligere erfaring. Hvis en arbeidstaker har bestått en eksamen fra videregående som gir studiekompetanse, skal også han/hun ha minimum lønnstrinn 3.

TIPS! Begynn med å sett opp arbeidserfaringen til medarbeideren, hvor lenge har han/hun jobbet på hver arbeidsplass og hvor mange timer har han/hun jobbet pr uke. Hvis dette ikke står i sluttattesten må denne informasjonen innhentes.

1 år med over 15 timer pr uke = trinn 2
2 år med under 15 timer pr uke = trinn 2
4 år med arbeid under 15 t/uke + 2 år med arbeid over 15 t/uke= trinn 5